Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Veitvet skole
Veitvetveien 21
0596 OSLO
Org.nr 974590336
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 46,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 119,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 77,1
Lærertimer som gis til undervisning 28 809
Undervisningstimer totalt per elev 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no