Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Veitvet skole
Veitvetveien 21
0596 OSLO
Org.nr 974590336
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 42,6 46,0 49,3 51,1 55,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 13,6 13,2 13,0 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 6 14 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,7 119,9 104,3 42,9 70,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 10,0 11,4 27,4 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 17,6 17,3 16,5 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,7 15,0 14,3 13,6 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,3 23,9 19,2 18,4 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,1 77,1 92,9 97,7 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 26 775 28 809 31 141 32 386 36 188
Undervisningstimer totalt per elev 51 52 53 54 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no