Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Veitvet skole
Veitvetveien 21
0596 OSLO
Org.nr 974590336
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 46,0 49,3 51,1 55,2 51,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 13,2 13,0 11,9 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 14 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 119,9 104,3 42,9 70,4 68,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 11,4 27,4 15,6 17,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,6 17,3 16,5 14,3 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 14,3 13,6 13,5 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,9 19,2 18,4 16,6 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3 21,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 77,1 92,9 97,7 98,1 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 28 809 31 141 32 386 36 188 34 118
Undervisningstimer totalt per elev 52 53 54 60 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no