Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Veitastrond skule
Veitastrondsvegen 2252
6878 VEITASTROND
Org.nr 975276295
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4
Antall elever per årsverk til undervisning 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,0 25,9 35,0 35,0 38,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 22,0 15,7 14,9 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,7 5,7 5,7 5,6 5,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,3 5,7 5,7 5,6 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,3 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,0 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 918 918 912 935 935
Undervisningstimer totalt per elev 131 131 130 134 134
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no