Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Veiavangen ungdomsskole
Løkkeveien 2
3050 MJØNDALEN
Org.nr 974544202
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Veiavangen ungdomsskole 35,9 36,4 32,0 32,0 37,0
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Veiavangen ungdomsskole 12,5 12,2 14,4 14,0 12,6
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Veiavangen ungdomsskole 4 4 1 3 4
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Veiavangen ungdomsskole 98,4 103,1 268,1 110,9 104,5
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Veiavangen ungdomsskole 10,3 9,6 4,2 10,6 10,3
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Veiavangen ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Veiavangen ungdomsskole 16,6 16,3 19,2 18,6 16,8
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Veiavangen ungdomsskole 18,9 18,5 23,6 22,5 19,3
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Veiavangen ungdomsskole 0,0 0,0
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Veiavangen ungdomsskole 0,0 0,0
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Veiavangen ungdomsskole 22,5 19,4
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Veiavangen ungdomsskole 100,0 100,0 100,0 90,8 96,5
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Veiavangen ungdomsskole 19 135 19 415 16 446 17 685 20 689
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Veiavangen ungdomsskole 53 54 45 47 52
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no