Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Veiavangen ungdomsskole
Løkkeveien 2
3050 MJØNDALEN
Org.nr 974544202
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,9 36,4 32,0 32,0 37,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,2 14,4 14,0 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 1 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,4 103,1 268,1 110,9 104,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 9,6 4,2 10,6 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,6 16,3 19,2 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 18,5 23,6 22,5 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,5 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 90,8 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 19 135 19 415 16 446 17 685 20 689
Undervisningstimer totalt per elev 53 54 45 47 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no