Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vega kommune
Kommunenr 1815
Alle grunnskoler med adresse i Vega kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,3 16,8 22,0 23,6 22,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 8,0 7,7 7,6 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 5 7 5 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,2 26,2 19,0 27,5 16,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 30,5 33,8 21,6 37,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 9,0 9,8 9,9 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8 8,9 6,9 6,7 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 11,2 11,2 11,2 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 100,0 94,9 96,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 283 11 933 12 949 12 924 13 312
Undervisningstimer totalt per elev 84 89 92 92 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no