Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vega barne- og ungdomsskole
Åsveien 28
8980 VEGA
Org.nr 874570702
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vega kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,3 16,8 22,0 23,6 22,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 8,0 7,7 7,6 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 5 7 5 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,2 26,2 19,0 27,5 16,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 30,5 33,8 21,6 37,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 9,0 9,8 9,9 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8 8,9 6,9 6,7 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 11,2 11,2 11,2 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 100,0 94,9 96,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 283 11 933 12 949 12 924 13 312
Undervisningstimer totalt per elev 84 89 92 92 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no