Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vega barne- og ungdomsskole
Åsveien 28
8982 VEGA
Org.nr 874570702
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vega kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,8 22,0 23,6 22,9 21,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 7,7 7,6 7,6 7,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 7 5 9 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 26,2 19,0 27,5 16,8 22,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,5 33,8 21,6 37,2 25,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 9,8 9,9 8,7 7,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,9 6,9 6,7 8,6 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 11,2 11,2 10,6 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,2 11,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,9 96,8 100,0 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 11 933 12 949 12 924 13 312 12 144
Undervisningstimer totalt per elev 89 92 92 93 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no