Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vefsn voksenopplæring
Skjervengan 34
8657 MOSJØEN
Org.nr 976834151
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vefsn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1,1 1,1 0,8 0,8 0,6
Antall elever per årsverk til undervisning 1,0 1,0 1,2 1,3 1,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 2,6 2,6 1,9 1,9 1,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 35,1 35,1 64,2 64,2 161,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 1,6 1,8 2,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 48,2 48,2 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 769 769 532 494 370
Undervisningstimer totalt per elev 769 769 532 494 370
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no