Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vefsn kommune
Kommunenr 1824
Alle grunnskoler med adresse i Vefsn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 157,0 155,0 162,4 164,6 160,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,1 10,7 10,5 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 22 21 28 27 27
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,3 70,5 52,5 53,5 53,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 13,5 17,3 16,6 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,4 11,2 10,9 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 12,4 13,4 13,5 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 17,2 17,0 16,5 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 97,7 91,5 95,2 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 95 710 94 328 98 312 99 114 94 033
Undervisningstimer totalt per elev 63 64 67 68 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no