Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vefsn kommune
Kommunenr 1824
Alle grunnskoler med adresse i Vefsn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 165,2 157,0 155,0 162,4 164,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,2 11,1 10,7 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 21 22 21 28 27
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,3 69,3 70,5 52,5 53,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6 13,9 13,5 17,3 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 12,5 12,4 11,2 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 12,4 12,4 13,4 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 16,7 17,2 17,0 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 95,7 97,7 91,5 95,2
Lærertimer som gis til undervisning 100 698 95 710 94 328 98 312 99 114
Undervisningstimer totalt per elev 66 63 64 67 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no