Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Veavågen skole
Austre Veaveg 216
4276 VEAVÅGEN
Org.nr 975274942
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,3 28,0 30,9 30,7 31,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 13,2 12,9 13,1 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 8 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,1 68,5 45,4 63,0 68,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0 17,8 26,2 19,1 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,2 12,8 13,1 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 15,5 14,8 15,4 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 215 19 180 21 146 20 976 21 189
Undervisningstimer totalt per elev 55 56 58 57 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no