Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vear skole
Melsomvikveien 573
3173 VEAR
Org.nr 975294811
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tønsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,2 28,6 31,7 32,4 35,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,8 11,8 12,1 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 7 7 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,9 46,8 47,4 44,6 44,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0 24,0 23,4 24,7 24,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 13,5 12,6 14,1 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,2 13,4 13,3 11,5 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 16,7 15,8 18,3 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 600 19 066 21 219 20 860 22 972
Undervisningstimer totalt per elev 60 59 60 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no