Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ve skole
Kalvåsveien 42
4658 TVEIT
Org.nr 974598809
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,0 30,4 33,2 32,8 33,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 15,4 14,7 14,3 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,1 70,9 75,8 61,7 65,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 19,0 16,8 19,4 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 17,1 15,8 16,2 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,8 16,6 16,9 14,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 18,7 18,0 17,7 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 597 18 837 20 463 19 609 20 920
Undervisningstimer totalt per elev 47 46 48 50 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no