Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vaulen skole
Auglendsbakken 27
4018 STAVANGER
Org.nr 974611503
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,4 34,1 39,4 40,6 47,4
Antall elever per årsverk til undervisning 18,6 19,0 16,9 17,7 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 134,4 125,0 118,5 135,3 121,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 13,5 12,9 11,6 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,6 18,9 16,9 17,7 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,1 20,6 19,1 20,7 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 91,5 97,2 94,9 88,8
Lærertimer som gis til undervisning 21 931 22 397 26 469 26 828 31 521
Undervisningstimer totalt per elev 40 39 44 42 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no