Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vatneli skole (privat)
Vatneliveien 79
4309 SANDNES
Org.nr 976207270
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vatneli skole Adventistkirkens grunnskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,4 8,7 9,9 9,7 10,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 7,9 7,2 7,1 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,4 38,5 37,7 40,4 27,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 18,5 15,5 14,5 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 8,2 9,3 8,7 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,3 10,4 7,9 9,3 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 11,4 10,2 11,4 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,7 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,5 11,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,2 76,2 81,4 68,8 63,9
Lærertimer som gis til undervisning 5 443 5 518 5 671 5 666 6 156
Undervisningstimer totalt per elev 82 89 98 99 101
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no