Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vatne ungdomsskule
Eidet
6265 VATNE
Org.nr 975290190
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,7 12,4 13,5 11,8 11,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 8,8 7,6 8,4 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,5 44,3 60,8 47,4 46,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,9 18,6 11,7 16,4 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,9 11,8 10,1 11,2 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 15,1 10,6 13,6 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,6 13,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,6 87,6 82,5 85,4 85,4
Lærertimer som gis til undervisning 7 838 7 578 8 293 7 210 7 210
Undervisningstimer totalt per elev 73 74 86 78 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no