Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vatne barneskule
Gjerdebakken
6265 VATNE
Org.nr 975284085
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,8 10,1 11,7 11,4 12,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 9,3 8,9 8,9 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,7 48,4 44,4 77,2 60,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,3 18,3 19,2 11,2 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 9,3 8,9 8,9 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 12,5 10,4 10,8 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,2 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,0 80,2 83,9 81,8 73,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 726 7 106 8 300 8 151 9 178
Undervisningstimer totalt per elev 73 80 83 83 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no