Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vatne barneskule
Gjerdebakken
6265 VATNE
Org.nr 975284085
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haram kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,6 9,8 10,1 11,7 11,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,1 9,3 8,9 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,8 48,7 48,4 44,4 77,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,1 19,3 18,3 19,2 11,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 10,3 9,3 8,9 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 13,2 12,5 10,4 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,0 80,2 83,9 81,8
Lærertimer som gis til undervisning 7 114 6 726 7 106 8 300 8 151
Undervisningstimer totalt per elev 73 73 80 83 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no