Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vassøy skole
Sørstrandveien 38
4076 VASSØY
Org.nr 974611384
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,3 7,8 7,8 7,2 7,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,0 11,0 10,4 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,5 181,6 114,1 118,6 95,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,1 6,3 9,1 8,3 9,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 11,9 11,0 10,4 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 12,7 12,1 11,0 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,4 83,4 88,1
Lærertimer som gis til undervisning 5 167 5 507 5 473 4 987 5 273
Undervisningstimer totalt per elev 60 62 68 71 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no