Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vassøy skole
Sørstrandveien 38
4076 VASSØY
Org.nr 974611384
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,8 7,8 7,2 7,5 7,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,0 10,4 9,8 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 181,6 114,1 118,6 95,9 98,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3 9,1 8,3 9,7 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,0 10,4 9,9 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 12,1 11,0 11,4 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,4 83,4 88,1 83,1
Lærertimer som gis til undervisning 5 507 5 473 4 987 5 273 5 045
Undervisningstimer totalt per elev 62 68 71 75 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no