Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vassmyra ungdomsskole
Vassmyrveien 10
4515 MANDAL
Org.nr 973837397
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Mandal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,7 22,4 22,3 22,2 26,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 13,0 13,5 12,9 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 112,1 115,0 132,3 58,4 91,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0 9,5 8,8 19,1 10,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,1 17,6 18,2 17,3 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 18,8 19,5 18,1 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,8 96,8 92,1 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 13 195 12 374 12 540 12 655 15 419
Undervisningstimer totalt per elev 55 50 49 51 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no