Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vasshus skule (utgått)
Stangelandsvegen 100
4354 VOLL
Org.nr 975275752
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,1 6,1 7,1 6,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,9 7,8 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 230,4 0,0 0,0 53,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,8 0,0 0,0 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 10,2 7,6 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 11,6 8,3 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,6 92,2 100,0 80,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 021 3 876 4 576 3 868
Undervisningstimer totalt per elev 76 75 95 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no