Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vassenden skule
Gjesdalen 17
6847 VASSENDEN
Org.nr 975276538
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sunnfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,6 32,3 32,1 33,6 32,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 9,7 9,7 10,0 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,3 115,4 114,3 113,3 65,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,3 7,8 8,0 7,8 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 10,2 10,2 10,4 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,9 11,2 11,7 12,6 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 11,2 11,1 11,7 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,8 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,5 13,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,0 90,9 93,6 76,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 002 21 576 21 752 21 242 21 156
Undervisningstimer totalt per elev 75 74 74 71 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no