Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vassbonn skole
Christian Sindings Vei 55
1410 KOLBOTN
Org.nr 975298574
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nordre Follo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 31,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 256,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,1
Lærertimer som gis til undervisning 20 681
Undervisningstimer totalt per elev 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no