Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vassbonn skole
Christian Sindings Vei 55
1410 KOLBOTN
Org.nr 975298574
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nordre Follo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,1 25,9 27,2 30,4 31,6
Antall elever per årsverk til undervisning 20,4 17,3 17,0 15,8 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 295,6 285,3 206,6 191,7 256,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,9 5,3 7,2 7,1 4,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 20,3 17,3 17,0 15,8 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,5 18,5 18,7 16,8 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8 94,7 95,8 89,5 83,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 718 16 585 17 638 19 471 20 681
Undervisningstimer totalt per elev 36 43 44 47 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no