Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vassbonn skole
Christian Sindings Vei 55
1410 KOLBOTN
Org.nr 975298574
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,8 23,1 25,9 27,2 30,4
Antall elever per årsverk til undervisning 19,9 20,4 17,3 17,0 15,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 221,2 295,6 285,3 206,6 191,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 5,9 5,3 7,2 7,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,8 20,3 17,3 17,0 15,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,6 22,5 18,5 18,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 92,8 94,7 95,8 89,5
Lærertimer som gis til undervisning 15 191 14 718 16 585 17 638 19 471
Undervisningstimer totalt per elev 37 36 43 44 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no