Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Varteig barne- og ungdomsskole
Lundeveien 35
1735 VARTEIG
Org.nr 975280489
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,3 34,9 35,4 38,4 39,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 15,2 14,8 13,8 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,4 157,5 156,6 151,0 119,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 8,2 8,1 7,9 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 18,0 16,5 15,0 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 16,8 17,4 16,7 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 19,3 18,7 20,0 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,2 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 315 20 551 21 194 23 166 24 204
Undervisningstimer totalt per elev 52 46 47 51 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no