Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vartdal skule
Myrevegen 59
6170 VARTDAL
Org.nr 975277631
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ørsta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,3 15,5 15,2 13,8 12,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 8,4 8,1 8,5 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,2 68,4 73,5 68,9 75,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 11,4 10,2 11,0 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 9,0 9,6 9,0 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,6 10,4 8,4 10,0 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 11,5 11,7 10,7 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,2 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,1 10,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 350 10 118 9 847 8 683 7 751
Undervisningstimer totalt per elev 70 84 86 83 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no