Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Varntresk oppvekstsenter - Avd skole
8695 HATTFJELLDAL
Org.nr 975286800
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hattfjelldal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,6 3,3 2,8 2,1 2,3
Antall elever per årsverk til undervisning 4,0 3,7 3,7 3,0 2,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 15,9 17,9 12,3 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,7 20,2 29,3 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,7 4,2 4,3 2,8 2,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,6 2,6 2,5 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,6 5,5 6,1 3,4 3,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 3,4 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 1,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 72,1 47,5 79,4 59,7 66,4
Lærertimer som gis til undervisning 1 859 2 374 1 938 1 463 1 651
Undervisningstimer totalt per elev 186 198 194 244 275
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no