Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Varhaug skule
Eikevegen 5
4360 VARHAUG
Org.nr 975275876
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hå kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,4 36,8 39,4 38,7 35,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 13,3 13,3 13,8 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 5 7 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,5 82,8 64,2 75,6 73,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,7 14,5 18,6 16,4 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 13,1 13,3 13,8 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 14,2 14,6 15,4 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,2 85,0 93,5 92,5 92,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 820 24 680 26 339 25 778 24 101
Undervisningstimer totalt per elev 53 56 56 54 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no