Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vardø skole - Avd skole
Skolegata 1
9950 VARDØ
Org.nr 975279634
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vardø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,9 22,6 23,4 28,0 26,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 9,3 8,0 6,9 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 7 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,3 62,8 52,5 25,9 32,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 13,1 13,7 23,7 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 10,5 9,2 7,5 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8 10,7 9,0 8,0 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 12,8 11,6 14,1 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,3 95,8 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 14 436 14 137 14 771 17 760 16 426
Undervisningstimer totalt per elev 78 76 88 103 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no