Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vardø kommune
Kommunenr 5404
Alle grunnskoler med adresse i Vardø kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,6 23,4 28,0 26,4 22,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 8,0 6,9 7,1 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 7 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,8 52,5 25,9 32,9 26,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 13,7 23,7 18,8 26,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 9,2 7,5 8,4 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,7 9,0 8,0 7,0 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 11,6 14,1 12,0 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,6 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,6 9,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,3 95,8 94,6 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 14 137 14 771 17 760 16 426 14 167
Undervisningstimer totalt per elev 76 88 103 100 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no