Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vardenes skole
Gamle Dusavikveien 4
4029 STAVANGER
Org.nr 974611406
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,8 22,0 21,8 21,1 25,7
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 16,6 17,2 17,1 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 167,4 157,3 152,0 103,3 102,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 8,4 9,2 14,2 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,2 16,5 17,2 17,1 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 18,8 18,7 18,4 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,9 100,0 90,3 82,1
Lærertimer som gis til undervisning 13 851 13 015 13 124 13 452 16 549
Undervisningstimer totalt per elev 46 45 43 43 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no