Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Varden ungdomsskole
Vardeveien 52
3227 SANDEFJORD
Org.nr 974594420
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,5 40,9 35,5 37,2 36,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 9,7 10,9 11,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,3 79,2 66,0 55,5 71,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9 11,0 14,4 17,8 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 13,0 14,5 14,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 16,7 31,3 19,9 22,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 94,0 95,7 97,6 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 22 188 23 908 20 339 21 746 21 622
Undervisningstimer totalt per elev 60 67 60 59 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no