Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Varden ungdomsskole
Vardeveien 52
3227 SANDEFJORD
Org.nr 974594420
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 40,9 35,5 37,2 36,5 35,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 10,9 11,1 12,0 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 7 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,2 66,0 55,5 71,2 75,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 14,4 17,8 15,2 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 14,5 14,8 15,9 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 31,3 19,9 22,2 22,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,2 22,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,0 95,7 97,6 93,8 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 23 908 20 339 21 746 21 622 21 052
Undervisningstimer totalt per elev 67 60 59 55 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no