Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Varden skole
Vardeveien 71
5141 FYLLINGSDALEN
Org.nr 974737973
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,2 23,6 26,0 25,1 29,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 14,8 14,3 15,5 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,4 112,4 161,9 197,3 167,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 12,3 8,3 7,3 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 14,8 14,3 15,4 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 15,9 15,5 16,8 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,6 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 036 16 284 17 996 17 198 19 099
Undervisningstimer totalt per elev 48 50 52 48 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no