Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Varden skole
Vardeveien 71
5141 FYLLINGSDALEN
Org.nr 974737973
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,6 22,2 23,6 26,0 25,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 15,4 14,8 14,3 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,9 120,4 112,4 161,9 197,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 11,7 12,3 8,3 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 15,3 14,8 14,3 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 16,8 15,9 15,5 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 968 15 036 16 284 17 996 17 198
Undervisningstimer totalt per elev 49 48 50 52 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no