Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vardeåsen skole
Lurudveien 4
2020 SKEDSMOKORSET
Org.nr 979149689
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Skedsmo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,8 12,8 12,3 13,5 13,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,4 13,4 12,4 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 155,2 157,1 146,3 119,2 85,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8 6,6 7,7 8,9 12,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,8 12,9 11,9 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 12,7 13,5 13,9 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 109 7 895 7 709 8 536 8 660
Undervisningstimer totalt per elev 60 60 55 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no