Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vardal ungdomsskole
Skolevegen 8
2827 HUNNDALEN
Org.nr 975292762
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 37,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 038
Undervisningstimer totalt per elev 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no