Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vardal ungdomsskole
Skolevegen 8
2827 HUNNDALEN
Org.nr 975292762
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Vardal ungdomsskole 43,4 42,4 38,3 36,3 37,4
Gjøvik kommune 25,0 29,4 27,2 28,3 28,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Vardal ungdomsskole 10,0 10,1 11,4 11,2 10,2
Gjøvik kommune 5,1 5,4 7,4 8,3 9,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Vardal ungdomsskole 5 3 5 4 4
Gjøvik kommune 4 5 8 11 6
Innlandet fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Vardal ungdomsskole 74,8 117,1 77,1 86,8 76,9
Gjøvik kommune 29,9 30,5 22,5 18,8 38,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Vardal ungdomsskole 10,9 7,2 12,0 11,0 11,8
Gjøvik kommune 16,3 17,1 30,4 39,2 21,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Vardal ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gjøvik kommune 6,4 7,7 11,4 12,1 12,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Vardal ungdomsskole 13,2 13,3 14,9 14,7 13,4
Gjøvik kommune 5,8 4,7 5,8 8,5 9,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Vardal ungdomsskole 18,7 18,8 21,3 19,4 16,7
Gjøvik kommune 7,9 9,4 11,5 12,7 14,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Vardal ungdomsskole 0,0 0,0
Gjøvik kommune 16,3 16,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Vardal ungdomsskole 0,0 0,0
Gjøvik kommune 11,8 16,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Vardal ungdomsskole 19,4 16,7
Gjøvik kommune 9,5 10,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Vardal ungdomsskole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Gjøvik kommune 66,3 95,9 92,6 93,5 84,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Vardal ungdomsskole 23 468 23 378 20 734 20 627 22 038
Gjøvik kommune 17 195 20 083 17 917 17 906 18 235
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Vardal ungdomsskole 66 66 59 59 65
Gjøvik kommune 141 131 96 86 78
Innlandet fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no