Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vardal ungdomsskole
Skolevegen 8
2827 HUNNDALEN
Org.nr 975292762
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Vardal ungdomsskole 43,4 42,4 38,3 36,3 37,4
Gjøvik kommune 327,2 333,1 326,7 324,1 329,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Vardal ungdomsskole 10,0 10,1 11,4 11,2 10,2
Gjøvik kommune 11,5 11,6 11,5 11,4 11,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Vardal ungdomsskole 5 3 5 4 4
Gjøvik kommune 41 43 49 55 59
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Vardal ungdomsskole 74,8 117,1 77,1 86,8 76,9
Gjøvik kommune 80,3 78,3 67,5 59,3 54,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Vardal ungdomsskole 10,9 7,2 12,0 11,0 11,8
Gjøvik kommune 12,7 12,9 15,0 17,0 17,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Vardal ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gjøvik kommune 12,3 12,2 12,0 12,0 11,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Vardal ungdomsskole 13,2 13,3 14,9 14,7 13,4
Gjøvik kommune 13,3 13,8 13,9 13,7 13,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Vardal ungdomsskole 18,7 18,8 21,3 19,4 16,7
Gjøvik kommune 16,6 16,7 16,3 16,1 15,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Vardal ungdomsskole 0,0 0,0
Gjøvik kommune 13,1 13,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Vardal ungdomsskole 0,0 0,0
Gjøvik kommune 17,8 16,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Vardal ungdomsskole 19,4 16,7
Gjøvik kommune 18,7 16,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Vardal ungdomsskole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Gjøvik kommune 98,7 98,3 97,0 98,6 98,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Vardal ungdomsskole 23 468 23 378 20 734 20 627 22 038
Gjøvik kommune 205 401 205 935 205 582 204 152 205 820
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Vardal ungdomsskole 66 66 59 59 65
Gjøvik kommune 62 61 62 63 65
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no