Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vardal ungdomsskole
Skolevegen 8
2827 HUNNDALEN
Org.nr 975292762
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 42,6 43,4 42,4 38,3 36,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 10,0 10,1 11,4 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 3 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,4 74,8 117,1 77,1 86,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 10,9 7,2 12,0 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 13,2 13,3 14,9 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 18,7 18,8 21,3 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 724 23 468 23 378 20 734 20 627
Undervisningstimer totalt per elev 69 66 66 59 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no