Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vardal ungdomsskole
Skolevegen 8
2827 HUNNDALEN
Org.nr 975292762
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 43,4 42,4 38,3 36,3 37,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 10,1 11,4 11,2 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,8 117,1 77,1 86,8 76,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 7,2 12,0 11,0 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 13,3 14,9 14,7 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 18,8 21,3 19,4 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4 16,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 468 23 378 20 734 20 627 22 038
Undervisningstimer totalt per elev 66 66 59 59 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no