Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vardåsen skole
Slottsberget 1
1385 ASKER
Org.nr 977264502
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,2 24,8 23,6 25,3 27,7
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 16,2 16,7 16,3 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 154,9 159,9 176,0 175,2 220,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 8,6 8,1 8,0 5,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 16,4 16,9 16,5 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 18,8 18,9 18,0 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,0 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 856 15 542 14 976 16 074 17 811
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 44 45 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no