Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vardåsen skole
Vardåsveien 115
4637 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598817
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,0 23,9 25,0 24,4 30,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,9 17,3 16,5 17,8 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 167,4 138,9 132,1 81,6 92,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 11,3 11,2 18,4 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 17,2 16,6 18,2 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 18,5 17,3 20,3 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 97,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 971 16 051 16 581 15 266 21 349
Undervisningstimer totalt per elev 44 43 45 42 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no