Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vanylven kommune
Kommunenr 1511
Alle grunnskoler med adresse i Vanylven kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 41,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 26 741
Undervisningstimer totalt per elev 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no