Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vanylven kommune
Kommunenr 1511
Alle grunnskoler med adresse i Vanylven kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Fiskå skule 10,6 11,1 10,7 17,2 11,9
Myklebust skule 23,6 18,0 19,5 19,7 17,3
Åheim skule 14,0 13,4 11,8 13,0 12,8
Antall elever per årsverk til undervisning
Fiskå skule 10,4 9,5 9,3 6,7 8,0
Myklebust skule 7,5 9,5 8,6 8,2 8,1
Åheim skule 7,6 7,2 7,2 6,6 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Fiskå skule 1 1 1 3 3
Myklebust skule 2 2 2 2 2
Åheim skule 1 1 2 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Fiskå skule 104,3 101,1 61,1 26,3 24,9
Myklebust skule 67,6 71,9 77,2 78,1 59,0
Åheim skule 69,5 60,1 43,9 17,5 33,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Fiskå skule 8,9 8,4 13,9 19,0 29,4
Myklebust skule 9,4 10,9 9,7 9,5 12,2
Åheim skule 9,1 10,3 14,7 32,6 17,9
Lærertetthet 1.-7. trinn
Fiskå skule 10,6 9,7 9,4 6,7 8,1
Myklebust skule 7,7 9,4 8,5 9,1 8,0
Åheim skule 7,8 7,6 8,3 7,1 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn
Fiskå skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Myklebust skule 10,0 12,8 11,7 10,3 11,2
Åheim skule 10,0 9,0 7,7 7,8 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning
Fiskå skule 11,5 10,6 10,5 7,1 9,8
Myklebust skule 10,6 13,0 11,2 10,8 10,7
Åheim skule 9,8 8,7 8,7 8,3 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Fiskå skule 7,3 12,1
Myklebust skule 9,0 10,7
Åheim skule 9,3 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Fiskå skule 7,0 8,2
Myklebust skule 10,4 6,8
Åheim skule 6,5 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Fiskå skule 0,0 0,0
Myklebust skule 11,8 12,9
Åheim skule 9,1 8,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Fiskå skule 100,0 100,0 100,0 93,3 98,9
Myklebust skule 100,0 94,7 100,0 100,0 100,0
Åheim skule 97,9 97,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning
Fiskå skule 6 977 7 353 7 269 9 585 8 084
Myklebust skule 13 786 10 290 11 704 12 320 10 579
Åheim skule 8 233 8 180 7 471 7 955 8 078
Undervisningstimer totalt per elev
Fiskå skule 71 78 80 111 93
Myklebust skule 92 73 80 84 85
Åheim skule 93 99 98 108 105
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no