Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vanylven kommune
Kommunenr 1511
Alle grunnskoler med adresse i Vanylven kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bjerkreim kommune 49,5 45,6 45,3 44,6 42,2
Gjemnes kommune 32,0 31,3 34,9 35,3 36,3
Herøy kommune 20,5 20,3 23,4 22,9 21,7
Holtålen kommune 25,9 26,5 27,6 29,0 29,4
Leirfjord kommune 26,2 27,0 26,6 30,3 34,9
Lund kommune 47,3 49,7 51,9 51,5 55,5
Overhalla kommune 47,4 51,1 59,6 61,6 64,0
Rennebu kommune 37,2 39,0 31,1 34,9 32,9
Rindal kommune 26,3 23,1 23,3 23,2 21,6
Saltdal kommune 50,9 57,9 61,3 58,5 55,2
Stranda kommune 58,9 66,1 63,2 67,2 67,4
Tingvoll kommune 37,4 38,7 40,8 41,8 38,2
Vanylven kommune 48,2 42,5 41,9 49,9 41,9
Øksnes kommune 56,3 55,1 54,1 52,3 46,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Bjerkreim kommune 9,3 10,8 10,8 11,0 11,0
Gjemnes kommune 11,1 11,3 10,4 9,7 9,9
Herøy kommune 10,4 10,6 9,7 10,3 10,8
Holtålen kommune 9,6 9,4 9,4 9,2 8,7
Leirfjord kommune 10,3 10,0 10,4 10,0 8,7
Lund kommune 10,5 9,4 9,9 9,9 9,3
Overhalla kommune 12,3 11,5 10,3 9,6 9,3
Rennebu kommune 9,3 8,7 10,4 8,6 8,8
Rindal kommune 10,1 11,5 10,7 11,2 11,3
Saltdal kommune 10,9 10,0 9,4 9,8 10,3
Stranda kommune 10,2 9,2 8,8 8,0 7,6
Tingvoll kommune 10,4 9,9 10,0 9,5 10,1
Vanylven kommune 8,2 8,7 8,4 7,3 7,7
Øksnes kommune 9,4 9,6 9,4 9,1 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bjerkreim kommune 6 6 5 8 7
Gjemnes kommune 5 6 5 5 6
Herøy kommune 2 1 1 1 2
Holtålen kommune 5 5 5 4 4
Leirfjord kommune 5 4 3 6 6
Lund kommune 7 8 10 10 10
Overhalla kommune 10 6 9 8 11
Rennebu kommune 5 5 5 4 3
Rindal kommune 4 3 3 2 2
Saltdal kommune 7 9 10 8 8
Stranda kommune 6 7 7 9 6
Tingvoll kommune 8 9 11 10 8
Vanylven kommune 4 4 5 9 8
Øksnes kommune 8 11 10 14 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bjerkreim kommune 76,7 75,9 81,8 51,9 63,9
Gjemnes kommune 70,9 57,6 60,3 65,9 51,8
Herøy kommune 119,2 139,3 187,7 170,0 107,5
Holtålen kommune 47,1 38,9 48,5 51,5 61,3
Leirfjord kommune 46,2 54,7 76,5 42,9 44,5
Lund kommune 64,9 55,4 47,6 42,7 46,3
Overhalla kommune 52,6 81,9 58,6 62,3 47,0
Rennebu kommune 59,1 61,7 58,5 64,9 78,8
Rindal kommune 60,2 77,7 79,4 112,6 95,2
Saltdal kommune 75,3 60,7 52,0 67,3 62,5
Stranda kommune 84,4 76,1 68,5 55,6 75,8
Tingvoll kommune 46,8 41,2 33,6 35,9 42,6
Vanylven kommune 75,9 74,5 61,3 32,6 36,5
Øksnes kommune 58,0 42,8 47,6 31,7 33,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bjerkreim kommune 11,1 12,5 11,9 19,0 15,6
Gjemnes kommune 14,7 18,6 15,6 14,1 17,2
Herøy kommune 7,4 6,6 4,5 5,2 8,6
Holtålen kommune 18,0 20,7 16,7 15,3 12,2
Leirfjord kommune 19,7 15,9 12,2 21,2 17,7
Lund kommune 14,6 15,3 18,3 20,2 17,7
Overhalla kommune 20,4 12,4 14,9 13,7 17,8
Rennebu kommune 13,6 12,2 15,8 12,0 10,3
Rindal kommune 15,2 13,2 12,1 8,9 10,6
Saltdal kommune 13,3 15,0 16,5 13,4 15,2
Stranda kommune 10,6 10,3 11,4 12,9 9,1
Tingvoll kommune 20,2 22,1 26,6 24,0 21,5
Vanylven kommune 9,2 10,0 12,2 18,8 18,8
Øksnes kommune 14,8 20,5 18,2 26,8 29,1
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bjerkreim kommune 10,9 12,1 11,9 12,1 11,7
Gjemnes kommune 11,7 11,6 11,0 10,2 9,6
Herøy kommune 11,8 11,9 10,3 11,1 11,9
Holtålen kommune 9,9 10,0 10,1 9,7 9,5
Leirfjord kommune 9,4 9,6 10,7 10,4 9,5
Lund kommune 11,1 10,4 10,6 10,4 9,2
Overhalla kommune 13,3 12,2 11,0 11,6 10,4
Rennebu kommune 9,7 9,3 11,3 10,0 9,8
Rindal kommune 10,7 12,7 11,9 12,3 13,2
Saltdal kommune 12,6 11,0 9,8 11,1 11,8
Stranda kommune 10,6 10,2 10,1 9,0 8,4
Tingvoll kommune 10,7 10,9 10,5 10,4 11,0
Vanylven kommune 8,9 9,0 8,9 7,4 7,7
Øksnes kommune 9,9 9,6 10,2 10,4 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bjerkreim kommune 9,2 11,8 12,4 13,6 13,4
Gjemnes kommune 13,4 14,6 13,5 12,7 14,1
Herøy kommune 11,2 11,2 12,0 12,3 12,2
Holtålen kommune 12,5 11,7 11,7 12,6 11,1
Leirfjord kommune 17,6 14,8 12,9 12,2 9,3
Lund kommune 12,5 9,8 11,3 11,7 12,8
Overhalla kommune 13,7 13,3 12,1 9,3 9,7
Rennebu kommune 11,7 10,6 12,4 10,9 12,3
Rindal kommune 12,2 13,3 11,8 12,8 11,5
Saltdal kommune 10,6 10,7 11,2 10,3 10,7
Stranda kommune 13,7 10,5 9,4 8,8 8,6
Tingvoll kommune 13,5 11,0 12,6 11,0 12,0
Vanylven kommune 10,0 11,5 10,4 9,6 10,4
Øksnes kommune 11,6 13,6 11,3 10,3 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bjerkreim kommune 12,3 15,4 15,1 18,1 15,0
Gjemnes kommune 13,7 13,7 13,2 12,2 12,3
Herøy kommune 13,4 13,0 12,3 12,9 13,9
Holtålen kommune 12,6 12,5 12,9 12,5 11,3
Leirfjord kommune 12,7 13,6 11,6 11,7 10,8
Lund kommune 13,5 12,2 12,6 13,0 12,9
Overhalla kommune 17,7 14,3 14,2 14,9 14,7
Rennebu kommune 14,9 13,4 14,8 13,5 13,0
Rindal kommune 13,6 15,3 14,1 13,7 14,6
Saltdal kommune 15,4 15,4 15,3 14,3 16,3
Stranda kommune 14,8 13,4 13,3 11,7 12,6
Tingvoll kommune 13,7 12,5 13,9 12,8 13,4
Vanylven kommune 10,6 10,9 10,3 8,9 9,6
Øksnes kommune 12,8 12,7 12,9 12,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bjerkreim kommune 13,0 12,7
Gjemnes kommune 10,7 10,4
Herøy kommune 10,0 13,5
Holtålen kommune 10,2 8,5
Leirfjord kommune 11,2 10,4
Lund kommune 13,1 12,8
Overhalla kommune 15,2 15,4
Rennebu kommune 12,4 11,9
Rindal kommune 12,8 14,6
Saltdal kommune 13,0 17,3
Stranda kommune 11,3 11,1
Tingvoll kommune 12,2 11,4
Vanylven kommune 8,3 10,5
Øksnes kommune 11,1 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bjerkreim kommune 20,7 16,5
Gjemnes kommune 12,4 11,3
Herøy kommune 15,1 14,5
Holtålen kommune 12,8 14,5
Leirfjord kommune 11,2 10,4
Lund kommune 12,5 10,2
Overhalla kommune 15,2 13,7
Rennebu kommune 12,4 11,5
Rindal kommune 13,3 15,2
Saltdal kommune 17,2 19,3
Stranda kommune 12,6 14,7
Tingvoll kommune 11,9 14,0
Vanylven kommune 7,6 7,2
Øksnes kommune 13,8 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bjerkreim kommune 26,4 16,7
Gjemnes kommune 13,8 15,6
Herøy kommune 14,6 13,7
Holtålen kommune 15,3 11,6
Leirfjord kommune 13,4 12,3
Lund kommune 13,5 16,4
Overhalla kommune 14,4 14,8
Rennebu kommune 16,2 16,0
Rindal kommune 15,0 14,1
Saltdal kommune 13,7 13,4
Stranda kommune 11,3 12,6
Tingvoll kommune 14,1 15,1
Vanylven kommune 11,1 11,6
Øksnes kommune 12,7 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bjerkreim kommune 92,0 94,8 95,1 97,9 100,0
Gjemnes kommune 90,3 91,9 91,4 90,6 89,6
Herøy kommune 100,0 100,0 94,9 94,0 98,8
Holtålen kommune 100,0 96,3 100,0 100,0 100,0
Leirfjord kommune 96,1 89,9 97,3 96,3 80,4
Lund kommune 93,7 89,3 91,3 94,0 94,1
Overhalla kommune 97,1 92,5 94,7 92,6 96,8
Rennebu kommune 92,3 97,9 100,0 100,0 98,7
Rindal kommune 97,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Saltdal kommune 100,0 90,3 81,6 91,1 94,7
Stranda kommune 94,4 97,9 96,7 97,1 89,4
Tingvoll kommune 93,9 91,2 92,0 95,6 99,5
Vanylven kommune 99,4 97,0 100,0 97,8 99,7
Øksnes kommune 95,9 91,0 94,2 92,2 91,8
Lærertimer som gis til undervisning
Bjerkreim kommune 32 243 28 495 28 855 28 408 27 284
Gjemnes kommune 21 451 21 154 22 522 23 959 23 250
Herøy kommune 12 369 12 667 14 579 14 148 13 268
Holtålen kommune 16 416 16 272 17 042 17 669 17 956
Leirfjord kommune 16 648 16 682 17 170 19 930 22 631
Lund kommune 30 223 31 992 32 608 32 206 34 909
Overhalla kommune 29 588 32 320 35 995 38 763 40 968
Rennebu kommune 22 776 23 883 19 574 22 387 21 548
Rindal kommune 16 881 14 542 14 732 14 710 13 611
Saltdal kommune 33 223 37 651 40 168 38 157 36 060
Stranda kommune 36 907 39 908 39 767 42 633 43 396
Tingvoll kommune 24 305 25 326 25 768 26 823 24 540
Vanylven kommune 28 996 25 823 26 444 29 860 26 741
Øksnes kommune 36 551 35 975 35 350 34 417 31 175
Undervisningstimer totalt per elev
Bjerkreim kommune 76 66 66 65 65
Gjemnes kommune 64 63 69 73 72
Herøy kommune 69 67 73 69 66
Holtålen kommune 75 76 76 77 82
Leirfjord kommune 70 71 69 72 82
Lund kommune 68 76 72 72 77
Overhalla kommune 58 62 69 74 77
Rennebu kommune 76 82 68 82 81
Rindal kommune 70 61 66 63 62
Saltdal kommune 65 71 76 72 69
Stranda kommune 70 77 80 89 93
Tingvoll kommune 69 72 71 74 70
Vanylven kommune 86 81 84 98 93
Øksnes kommune 76 74 76 78 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no