Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vanylven kommune
Kommunenr 1511
Alle grunnskoler med adresse i Vanylven kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 50,3 48,2 42,5 41,9 49,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 8,2 8,7 8,4 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 5 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,1 75,9 74,5 61,3 32,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3 9,2 10,0 12,2 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 8,9 9,0 8,9 7,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,8 10,0 11,5 10,4 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 10,6 10,9 10,3 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 99,4 97,0 100,0 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 31 737 28 996 25 823 26 444 29 860
Undervisningstimer totalt per elev 91 86 81 84 98
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no