Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vanylven kommune
Kommunenr 1511
Alle grunnskoler med adresse i Vanylven kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 48,2 42,5 41,9 49,9 41,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 8,7 8,4 7,3 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 9 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,9 74,5 61,3 32,6 36,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 10,0 12,2 18,8 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 9,0 8,9 7,4 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,0 11,5 10,4 9,6 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 10,9 10,3 8,9 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,3 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,6 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,1 11,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,4 97,0 100,0 97,8 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 28 996 25 823 26 444 29 860 26 741
Undervisningstimer totalt per elev 86 81 84 98 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no