Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vannvåg Oppvekstsenter - Avd skole
Vannvåg
9135 VANNVÅG
Org.nr 974568993
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Karlsøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,4 8,1 6,6 6,1 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 3,7 3,6 4,1 3,9 3,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,7 290,0 162,5 460,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,2 1,2 2,4 0,8 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,2 4,3 4,0 2,9 3,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,8 4,1 5,3 9,0 3,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,9 5,2 5,8 6,0 4,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 3,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,4 92,3 96,6 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 5 575 5 575 4 527 4 288 4 263
Undervisningstimer totalt per elev 186 192 174 186 224
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no