Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vannareid Oppvekstsenter - Avd skole
Vannareid
9136 VANNAREID
Org.nr 974569019
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Karlsøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,8 6,3
Antall elever per årsverk til undervisning 3,6 5,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,0 44,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,1 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,9 5,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,5 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,6 8,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,5
Lærertimer som gis til undervisning 6 786 4 456
Undervisningstimer totalt per elev 194 127
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no