Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vangsnes skule
Trovegen 49
6894 VANGSNES
Org.nr 975299988
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Vik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,2 2,2 1,9 2,0 2,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 8,4 8,1 8,6 5,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,8 7,7 7,5 8,0 5,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 7,7 7,5 8,0 5,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,0 5,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 69,2 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 223 1 596 1 368 1 368 1 368
Undervisningstimer totalt per elev 101 89 91 86 137
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no