Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vangen skule
Hestavangen 24
5700 VOSS
Org.nr 975281833
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,8 21,2 24,1 23,3 18,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 14,4 12,4 13,0 16,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,4 103,0 88,7 52,8 53,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 11,1 12,1 21,9 25,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 14,5 12,4 13,0 16,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 17,4 14,4 15,4 21,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,1 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 549 12 484 15 499 15 285 11 326
Undervisningstimer totalt per elev 64 51 60 57 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no