Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vangen skule
5700 VOSS
Org.nr 975281833
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,2 24,1 23,3 18,8 23,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 12,4 13,0 16,6 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,0 88,7 52,8 53,2 46,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 12,1 21,9 25,3 24,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 12,4 13,0 16,8 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 14,4 15,4 21,5 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,3 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,7 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 484 15 499 15 285 11 326 15 251
Undervisningstimer totalt per elev 51 60 57 45 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no