Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vang skole og ressurssenter
Vesteråsveien 45
1570 DILLING
Org.nr 975280780
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 19,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 33,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,5
Lærertimer som gis til undervisning 13 266
Undervisningstimer totalt per elev 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no