Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vang skole og ressurssenter
Vesteråsveien 45
1570 DILLING
Org.nr 975280780
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Vang skole og ressurssenter 16,8 17,6 19,6 19,5 20,0
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Vang skole og ressurssenter 11,8 11,2 9,0 9,0 8,9
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Vang skole og ressurssenter 5 6 6 6 8
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Vang skole og ressurssenter 32,2 28,3 24,3 25,0 20,0
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Vang skole og ressurssenter 31,7 35,7 33,1 33,1 41,8
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Vang skole og ressurssenter 11,9 11,4 9,1 9,1 9,0
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Vang skole og ressurssenter 4,3 4,6 4,4 0,0 0,0
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Vang skole og ressurssenter 14,3 14,1 13,4 14,3 15,7
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Vang skole og ressurssenter 12,3 15,0
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Vang skole og ressurssenter 17,0 16,4
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Vang skole og ressurssenter 0,0 0,0
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Vang skole og ressurssenter 89,6 94,6 98,0 90,5 98,0
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Vang skole og ressurssenter 10 701 11 732 13 003 13 266 13 948
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Vang skole og ressurssenter 63 66 82 82 84
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no