Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vang skole og ressurssenter
Vesteråsveien 45
1570 DILLING
Org.nr 975280780
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rygge kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,2 16,8 17,6 19,6 19,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 11,8 11,2 9,0 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,7 32,2 28,3 24,3 25,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,0 31,7 35,7 33,1 33,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 11,9 11,4 9,1 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 4,3 4,6 4,4 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 14,3 14,1 13,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9 89,6 94,6 98,0 90,5
Lærertimer som gis til undervisning 12 878 10 701 11 732 13 003 13 266
Undervisningstimer totalt per elev 72 63 66 82 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no