Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vang skole og ressurssenter
Vesteråsveien 45
1570 DILLING
Org.nr 975280780
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,8 17,6 19,6 19,5 20,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,2 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,2 28,3 24,3 25,0 20,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,7 35,7 33,1 33,1 41,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,4 9,1 9,1 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,3 4,6 4,4 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 14,1 13,4 14,3 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,6 94,6 98,0 90,5 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 701 11 732 13 003 13 266 13 948
Undervisningstimer totalt per elev 63 66 82 82 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no