Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Valsvik skule (utgått)
6893 VIK I SOGN
Org.nr 975272133
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,9 3,0 2,2 2,3 1,3
Antall elever per årsverk til undervisning 5,7 5,6 5,3 3,4 4,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 22,4 24,2 122,2 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,4 22,0 4,1 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,1 5,9 5,6 3,4 3,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,5 7,6 6,2 4,5 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 1,9 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,4 100,0 79,8 86,8 74,2
Lærertimer som gis til undervisning 1 946 2 138 1 549 1 510 883
Undervisningstimer totalt per elev 130 134 141 216 177
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no