Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Valsvik skule
Dalavegen 15
6893 VIK I SOGN
Org.nr 975272133
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,9 2,9 3,0 2,2 2,3
Antall elever per årsverk til undervisning 5,7 5,7 5,6 5,3 3,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,0 22,4 24,2 122,2 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0 23,4 22,0 4,1 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,8 6,1 5,9 5,6 3,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,1 7,5 7,6 6,2 4,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 1,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 85,4 100,0 79,8 86,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 959 1 946 2 138 1 549 1 510
Undervisningstimer totalt per elev 131 130 134 141 216
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no